Arkitektur

DTU har en vision om en arkitektur i menneskelig skala og af høj kvalitet. Arkitekturen på campus skal være bæredygtig, funktionel, robust, inspirerende og skabe gode rammer for forskning, uddannelse og innovation.

DTU Skylab. Foto: Niels Nygaard/Niels Nygaard Photography

Arkitektur i menneskelig skala og af høj kvalitet

DTU’s bygninger danner en god og inspirerende ramme og understøtter trivsel, interaktion og samarbejde. DTU’s campus er resultatet af en både stringent og fleksibel masterplan fra 1960’erne med en stærk arkitektonisk identitet. Ny arkitektur skal udvikles med respekt for den arkitektoniske arv og indpasses i den eksisterende sammenhæng med en helhedsorienteret og bæredygtig tankegang.
Arkitekturen skal afspejle, at DTU er et teknisk eliteuniversitet, og når der bygges mere og tættere skal det altid ske med kvaliteten af campusmiljøet i højsædet og med respekt for landskabet.

Både funktionelt og rumligt skal nye bygninger skabe forbindelser mellem ude og inde og mellem enhed og helhed. Bygninger på DTU er ofte komplekse og skal kunne indeholde en stor variation af faciliteter fra avancerede, teknisk krævende forskningsfaciliteter til studie- og læringsmiljøer og mere almindelige kontormiljøer.

Illustration: Schulze+Grassov

Stueetager ved torve og forpladser

Arkitekturen skal understøtte socialt samvær ved at have aktive og interagerende stueetager. Når der bygges et torv, skal stueetagerne besidde udadvendte funktioner som eksempelvis spise- og mødefaciliteter.

Kemitorvet. Foto: Bax Lindhardt/Kontraframe
Kemitorvet. Foto: Bax Lindhardt/Kontraframe

Materialer og farver

Nye materialer og farver skal tilføje nye lag til det arkitektoniske udtryk og bygge videre på den arkitektoniske arv på DTU.

Fortætning

Bygninger skal planlægges med mellemrum, indre haverum og tilbagetrukne facader, så der sikres gode lysforhold på torve og opholdsarealer. Bygningerne kan variere i højden op til seks etager.

Grønne tage og facader

Facaderne skal være karakterfulde i materialer og samtidig indgå harmonisk i den øvrige arkitektur. Det er vigtigt bæredygtighed tilgodeses ved valg af materialer og beplantning.

Klip fra videoen, hvor DTU modtager årets bygherre spris 2020
DTU modtager årets bygherre pris 2020
Klip fra video om renovering af auditorium 116
Video fra renoveringen af auditorium 116