Vision og strategi

Billede fra laboratorium, Foto: Joakim Rode
Bygning 211. Foto: Joakim Rode
Vision: DTU’s campusser bidrager til DTU’s værdiskabelse ved at være bæredygtige, integrerende, digitale og på eliteniveau

Baggrunden for udviklingen af DTU’s campusser


Flere og flere ønsker at studere og forske på DTU, og samfundet efterspørger i stigende grad ingeniører til at finde løsninger på de udfordringer, som verden står overfor.

I 2021 havde universitetet mere end 11.200 studerende og 6.000 ansatte. Hvert år byder DTU velkommen til næsten 400 flere studerende og forskere end året før, og det forventes, at væksten vil fortsætte. Det betyder, at der i 2050 skal være plads til næsten dobbelt så mange mennesker på DTU’s campusser.

DTU har de seneste ti år investeret mere en fem mia. kroner på nye forskningsfaciliteter og innovationsfremmende lærings- og studiemiljøer, primært på den største campus i Lyngby.
En ny etape i udviklingen af de fysiske rammer er nu i gang, og skal sikre at DTU langt ud i fremtiden bliver et attraktivt valg for studerende, forskere og ansatte fra hele verden.
Der er særligt to faktorer, der har betydning for udviklingen af de fysiske rammer på Lyngby Campus.

For det første er DTU Lyngby Campus arealmæssigt vokset i størrelse med opkøb af grunde mod nord og mod øst, og DTU ønsker at integrere og udvikle disse arealer som et led i universitetets fremtidige vækst.

For det andet kommer Hovedstadens Letbane i 2025 til DTU Lyngby Campus og giver dermed mulighed for stationsnær udvikling af campus. Letbanen vil forbinde campus til det centrale Lyngbys banenet og videre mod syd til Ishøj og vil således forbedre forbindelsen til omverdenen væsentligt.

For at kunne leve op til visionen for DTU’s campusser er der i de sidste par år udviklet tre omfattende strategiske campusplaner for henholdsvis Lyngby, Ballerup og Risø campus (link). De tre strategiske campusplaner er grundlaget for al den fysiske udvikling der foregår på DTU.
En campus på eliteniveau tiltrækker og inspirerer de dygtigste og skaber de bedste resultater for samfundet ved at udbygge unikke forsknings- og læringsfaciliteter.
En integrerende campus forbinder fagligheder, mennesker, universitetet og det omliggende samfund - internationalt, nationalt og lokalt.
En campus, hvor digitalisering anvendes som drivkraft for innovation og forskningsmæssige nybrud.
En bæredygtig campus er ressourcebevidst, sund og god for mennesker og miljø. Den sikrer langsigtet handlefrihed for DTU med verdensmålene for bæredygtighed for øje.
Bygning 116. Foto: Bax Lindhardt/Kontraframe
Bygning 116. Foto: Bax Lindhardt/Kontraframe
Kemitorvet. Foto: Bax Lindhardt/Kontraframe
Kemitorvet. Foto: Bax Lindhardt/Kontraframe