Strategisk campusplan for Risø campus

Centralvejen på DTU Risø Campus. Foto: DTU
Centralvejen på DTU Risø Campus. Foto: DTU

Baggrunden for den strategiske campusplan DTU Risø Campus

DTU Risø Campus adskiller sig fra DTU’s øvrige campusser ved ikke at være DTU’s ejendom. Bygningsstyrelsen ejer Risø halvøen og lejer området ud til DTU, Aarhus Universitet samt Dansk Dekommissionering. DTU er den største lejer og er den centrale samarbejdspartner ift. Bygningsstyrelsen og de øvrige lejere.

Den strategiske campusplan for DTU Risø Campus sætter retningen for hvordan DTU ønsker at udvikle de fysiske rammer for, at DTU Risø Campus fortsat kan levere forskning og bæredygtig innovation i verdensklasse til samfundet. Strategisk campusplan for DTU Risø Campus ønsker at der i udviklingen af campus tages afsæt i bevaring af den oprindeligt planlagte hovedstruktur og landskabet samt i optimering og udnyttelse af eksisterende kvadratmeter før der bygges nyt. Det er ønsket, at DTU Risø Campus fortættes med flere avancerede forskningsfaciliteter og flere inspirerende campusmiljøer i fremtiden.

Strategiske og fysiske temaer

Strategisk campusplan for DTU Risø Campus tager afsæt i DTU’s strategi og en overordnet vision for DTU’s campusser, som sigter mod at fastholde og udbygge campus med en høj kvalitet på alle parametre. Planen er bygget op omkring fire strategiske temaer som er værdiskabelse, excellent universitetsmiljø, identitet og campusmiljø samt i fire fysiske temaer, landskab, arkitektur, mobilitet og forsyning.

Læs den strategiske campusplan