Strategisk campusplan for Lyngby campus

Billede fra Grønnegården på Lyngby Campus. Photo: Ehrhorn & Hummerston
Uderum på DTU Lyngby Campus. Foto: Ehrhorn & Hummerston

Baggrunden for den strategiske campusplan for DTU Lyngby Campus

Baggrunden for udviklingen af en strategisk campusplan for DTU Lyngby Campus er, at der fortløbende bliver flere studerende, ansatte, forskere og samarbejdspartnere på DTU Lyngby Campus. Det medfører et behov for flere kvadratmeter. Samtidig får DTU Lyngby Campus tre letbanestop, hvilket har betydning for planlægning af hele mobiliteten på campus.

Med den strategiske planlægning sikrer DTU, at campus fortsat kan udvikles til at imødekomme behovet for excellente lærings- og forskningsfaciliteter og et attraktivt campusmiljø med mere liv mellem husene til glæde for både studerende, undervisere, forskere og for lokalområdet i øvrigt. Den strategiske plan vil sikre en udvikling og bevaring af den landskabelige campus og et nyt rumligt netværk af forbindelser og fællesarealer inde som ude. Dette vil skabe nye muligheder og oplevelser på en campus, hvor arkitekturen er i menneskelig skala.

Strategiske og fysiske temaer

Strategisk campusplan for DTU Lyngby Campus tager afsæt i DTU’s strategi og en overordnet vision for DTU’s campusser, som sigter mod at fastholde og udbygge campus med en høj kvalitet på alle parametre. Planen er bygget op omkring fire strategiske temaer som er værdiskabelse, excellent universitetsmiljø, identitet og campusmiljø, samt i fire fysiske temaer, landskab, mobilitet, arkitektur og forsyning.

Læs den strategiske campusplan