Bæredygtighed

En bæredygtig campus er ressourcebevidst, sund og god for mennesker og miljø. DTU skal som teknisk eliteuniversitet være en drivkraft for den bæredygtige udvikling i samfundet. Som led i dette bestræber DTU sig på at universitets egen campusudvikling, drift og administration bidrager til den grønne omstilling.

Bannere for bæredygtighed på Bastionsmuren, Lyngby Campus
Anker Engelunds Vej. Foto: DTU

DTU’s politik for bæredygtighed for campusområder er retningsgivende i forhold til bæredygtig drift og administration af universitetet. Politikken præsenterer en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed på alle DTU’s campusområder og målet er, at alle på DTU er bevidste om at være bæredygtige i deres daglige virke.

Politikken omhandler fem indsatsområder: Ressourceforbrug med omtanke, bæredygtigt byggeri, landskab og mobilitet, et godt arbejdsliv og studieliv for alle, sikkerhed i arbejds- og studiemiljøerne og universitetet som living lab.

Alle fem indsatsområder understøtter en del af FN’s verdensmål.

Læs politikken for bæredygtighed på campusområder

Vi udvikler bæredygtigt

Alle aktiviteter på DTU skal bidrage til at opfylde målene i DTU’s bæredygtighedspolitik, også alle anlægs- og byggeprojekter. Derfor har DTU Campus Service udarbejdet en særskilt bæredygtighedsstrategi for byggeri og campusmiljø.

Strategien hedder ’Vi udvikler bæredygtigt’, og har fem indsatsområder: Biodiversitet og klimatilpasning, Kvalitet og velvære, Byggeproces, Diversitet og universelt design og Livscyklusperspektiv.

Campus som Living Lab

Meget uddannelse, forskning og innovation på DTU foregår i en række specialiserede faciliteter. DTU stiller disse faciliteter til rådighed som Living Lab for alle studerende og forskere, som dermed får gode muligheder for at udvikle og teste forskellige bæredygtige teknologier.

Læs mere om DTU smart Campus.

Præcertificering som bæredygtigt byområde

DTU Lyngby Campus er, på baggrund af den strategiske campusplan, blevet præcertificeret til DGNB bæredygtighedsklassen for byområder. Da et byområde normalt udvikler sig over lang tid er certificeringen opdelt i tre faser: en præ, en midtvejs, og en endelig certificering. DTU Lyngby campus er med sine mere end 100 bygninger fordelt på 106 ha det største præcertificerede byområde i Danmark.

Campus vurderes ud fra et helhedssyn og der er derfor både miljømæssige, sociokulturelle og økonomiske kriterier. Eksempelvis skal biodiversiteten klarlægges, campus’ levetidsomkostninger skal beregnes, og bylivskvaliteten skal estimeres.Læs mere om DGNB certificeringen her

Bæredygtige transportformer 

DTU gør en stor indsats for løbende at udvikle og fremme en bæredygtig mobilitet. Dette sker blandt andet ved etablering af et mere sammenhængende cykelnetværk til, fra og på campus, der skal gøre det nemmere og mere sikkert at tage cyklen.
Med den nye Letbane vil DTU blive tættere forbundet med resten af Storkøbenhavn og Lyngby Station, og den offentlige transport til og fra campus vil blive væsentlig lettere. Ydermere står DTU for alt det datatekniske arbejde i projektet omkring selvkørende busser, der skal testkøres på DTU Lyngby Campus. Læs mere om DTU's indsats for at fremme bæredygtige transportformer.

Bæredygtighedscertificering af byggeri på DTU 

I forbindelse med campusudviklingen ønsker DTU at arbejde aktivt og målbart med bæredygtighed, både på bygningsniveau og på campusniveau.

Derfor har DTU som bygherre besluttet, at alle byggeprojekter fremover skal gennemføres med bæredygtighed som ledende princip, og nybyggeri skal certificeres efter bæredygtighedsstandarden DGNB Guld. Det første byggeprojekt, der er bygget efter DGNB Guld er den nye bygning til DTU Skylab. Derudover skal også bygning 357 og bygning 112 guldcertificeres i nær fremtid