Landskab

DTU har en vision om et landskab som en markant og sanselig ramme. Landskabet og det grønne skal fortsat være bærende for identiteten på DTU. Derfor skal alle uderum være smukke og inviterende og skabe plads til både faglige og sociale aktiviteter samt til bevægelse. På Lyngby Campus skal uderum planlægges før bygninger, og bygningerne skal bevidst bruges til at fastholde og understøtte de landskabelige kvaliteter.

Foto: Bax Lindhardt/Kontraframe

Landskabet som markant og sanselig ramme

Landskabet er en del af universitets identitet, og det skal fastholdes og styrkes. En landskabelig campus har både positiv indvirkning på læring og trivsel, medvirker til stressreduktion og er desuden en gevinst i forhold til klimatilpasning. Landskabet er vigtigt på alle DTU’s campusser. Fra det naturprægede til det kulturprægede understøtter landskabet et aktivt, inspirerende og roligt campusmiljø og skaber unikke udendørs oplevelser.

Illustration: Schulze+Grassov

Landskabet skal tæt på

De grønne områder skal ikke kun understøtte læring og vidensdeling, men give de studerende og forskerne mulighed for at fordybe sig og koble af. Især afstanden til grønne opholdssteder skal medtænkes i planlægningen, idet statistikker viser, at når bare afstanden til områderne er mere end 50 meter, falder brugen. Et andet vigtigt element i planlægningen er at tage højde for det danske klima. Uderummene skal indrettes, så de kan anvendes så meget af året som muligt og på forskellige tidspunkter af døgnet. Det er eksempelvis vigtigt, at opholdsstederne udnytter solen, men samtidig etableres med mulighed for læ.

Landskabelige overgange og mellemrum

Tværstrøgene, der forbinder Lyngby Campus mellem øst og vest, skal have en stærk landskabelig karakter. Hvert tværstrøg beplantes med karaktertræer i rækker og egetræer i grupper. Bundbeplantning kan være græs, enggræs eller lave buske.

Haver

Lyngby Campus har mange eksisterende fine haver i og mellem bygningerne. Nye haverum skal være frodige, intime og opfylde behovet for grønne pauserum og mødesteder. Andelen af blomstrende arter skal øges og buske og mindre træer kan indgå i beplantningen i de større haver.

foto Adam Mørk
Bro mellem bygning 206 og 207. Foto: Adam Mørk

Nye parker

Der skal etableres nye parker fordelt på hele Lyngby Campus. Parkernes primære træbeplantning skal være en blanding af store skovtræer såsom eg, lind, bøg, pil, poppel, kastanje eller skovfyr.
Parkerne skal fungere som lommer til pauser og rekreation, men også have plads til forskellige aktiviteter som sport, kultur og events.

Mere biodiversitet

Randskoven med de 50 år gamle træer omkring Lyngby Campus skal i de kommende år udvides mod nord og der skal tilføres mere biodiversitet. Der etableres ny underskov af vilde danske arter. Det skal blandt andet ske ved naturlig frøspredning og drift med fokus på mere biodiversitet, ligesom dødt ved skal blive liggende i underskoven. DTU arbejder generelt på at fremme biodiversiteten på campus og vil i 2022 færdiggøre Retningslinjer for biodiversitet