Bæredygtig mobilitet

DTU gør en stor indsats for løbende at udvikle og fremme en bæredygtig mobilitet. Dette sker blandt andet ved etablering af et mere sammenhængende cykelnetværk til, fra og på campus, der skal gøre det nemmere og mere sikkert at tage cyklen. Med den nye Letbane vil DTU blive tættere forbundet med resten af Storkøbenhavn og Lyngby Station, og den offentlige transport til og fra campus vil blive væsentlig lettere. Ydermere står DTU for alt det datatekniske arbejde i projektet omkring selvkørende busser, der skal testkøres på DTU Lyngby Campus.

foto DTU
Koppels Allé. Foto: DTU

Flere cyklister

For at understøtte bæredygtige transportformer, skal flere bevæge sig på cykel til, fra og internt på campus, og flere skal opleve det som nemt, sikkert og trygt at cykle på campus. DTU’s mobilitetsundersøgelse fra 2019 viser at 41% af de studerende og 30 % af de ansatte på Lyngby Campus tager cyklen. Målsætninger er at få tallet op på 50% og 40% i 2023, og at øge cykelparkeringspladserne fra 4.650 til 7.900.

Det skal blandt andet ske med etablering af et sammenhængende cykelnetværk til, fra og internt på campus med tilknyttet cykelparkering, og på lang sigt i de nye parkeringshuse.

Læs mere om den fremtidige implementering af infrastruktur for cyklister og cykler på DTU Lyngby Campus i Retningslinjer for cykelfaciliteter. 

Selvkørende busser

Når Hovedstadens nye Letbane kommer til at køre, skal borgerne med selvkørende busser. Disse busser skal blandt andet testes på Lyngby Campus.

De selvkørende busser kan køre med højere frekvens, og DTU står for alt det datatekniske arbejde i projektet, hvilket du kan læse om her.

"Projektet er blandt de første af sin art og et af de mest ambitiøse både i Danmark og Europa," udtaler universitetsdirektør, Claus Nielsen, DTU.  

Læs om de selvkørende busser her