Strategisk campusplan for Ballerup campus

Interiør fra DTU Ballerup Campus, Foto: Bax Lindhardt
Interiør fra DTU Ballerup Campus. Foto: Bax Lindhardt

Baggrunden for den strategiske campusplan for DTU Ballerup Campus

DTU Ballerup Campus er DTU’s hovedcampus for diplomingeniøruddannelse, og ligger gunstigt placeret i erhvervsområdet Lautrup i en af landets førende erhvervskommuner. Med den strategiske campusplan for DTU Ballerup Campus har DTU ønsket at udvikle de fysiske rammer med et attraktivt studie- og læringsmiljø med fokus på en praksisorienteret og innovativ tilgang til ingeniørfaget. Det handler blandt andet om at skabe rammer, der giver lyst til at opholde sig mere på campus, og som kan inspirerer til møder og udveksling. Campusudviklingen på Ballerup Campus skal også understøtte flere værdifulde samarbejder med de mange danske og internationale udviklingsvirksomheder inden for IT, produktion, rådgivning og teknologi, som holder til i erhvervsområdet Lautrup.

Strategiske og fysiske temaer

Strategisk campusplan for DTU Ballerup Campus tager afsæt i DTU’s strategi og en overordnet vision for DTU’s campusser, som sigter mod at fastholde og udbygge campus med en høj kvalitet på alle parametre. Planen er bygget op omkring fire strategiske temaer som er værdiskabelse, excellent universitetsmiljø, identitet og campusmiljø samt i tre fysiske temaer, landskab, arkitektur og mobilitet.

Læs den strategiske campusplan