Læringsmiljøer på DTU

Tidssvarende læringsmiljøer er centrale for at tiltrække dygtige og dedikerede studerende til DTU. Det kræver en høj standard i fysiske faciliteter og teknisk udstyr, der understøtter variation i undervisnings- og arbejdsformer. Samtidig skaber DTU plads til, at studerende kan udfolde faglige og sociale fællesskaber på DTU’s campusser. Bygning 208 på Lyngby Campus er det seneste eksempel på DTU’s arbejde med at udvikle fremtidens læringsmiljø og skriver sig ind i målsætningen om at være et eliteuniversitet i verdensklasse.

Studieliv med kulturarv som bagtæppe

De kulturelle aktiviteter er bærende, når DTU udvikler rammen om et levende studiemiljø. I B208 kan studerende møde hinanden, fordybe sig i studiet eller slappe af i Etheren. Fredagsbarens frivillige bartenderne beværter en tryg og inkluderende kultur. Et kunstnerisk farvegreb og formidling af teknisk videnskabshistorie skaber en imødekommende atmosfære og forbinder fortiden med nutidens studier i kemi og life science.

Læs mere i nyhedsbrev 3, som du finder på i højre side (hjemmeside) eller nedenfor (mobil), og se videoen nedenfor, hvor bygherre, kunstner, historieformidlere og studerende fortæller, hvordan de arbejder for at skabe et miljø med plads til fordybelse, samvær og innovation.

Screen dump af video
DTU/Kontraframe

Teknologihistorie DTU er ansvarlig for at varetage, formidle og forske i DTU’s historiske samling.

Udstillingen i B208 er støttet af Otto Mønsteds Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden og William Demant Fonden. Læs mere her.

Bæredygtighed i fokus 

Bæredygtighed er centralt, når DTU udvikler campus. Med en holistisk tilgang renoverer og udvikler Campus Service en nedslidt undervisningsbygning, B208, til en topmoderne ramme for fremtidens læringsmiljø. Transformationen af B208 sker i respekt for Koppel-parrets arkitektur, så bygningens helhedsudtryk bevares og CO2-aftrykket mindskes. Der er fokus på at skabe et sundt indeklima og så vidt muligt bevare bygningens materialer og inventar.

Læs mere i nyhedsbrev 2, som du finder på i højre side (hjemmeside) eller nedenfor (mobil), og se videoen nedenfor, hvor bygherre, rådgivere og entreprenør fortæller, hvordan de har fundet frem til de mest bæredygtige løsninger.

Billede fra youtube-video
Film DTU/Kontraframe

Et moderne fyrtårn for læring 

I Bygning 208 skaber DTU rammerne om et læringsmiljø i verdensklasse. Studerende og undervisere i kemi og life-science får topmoderne faciliteter til nye undervisningsformer, studiezoner til gruppearbejde og plads til sociale aktiviteter.

Den nyeste forskning i Higher Education viser, at effektiv læring kræver variation i undervisningsformer. Derfor indretter DTU undervisnings- og studiemiljøer med plads til klassisk undervisning, gruppearbejde og uformelle studieaktiviteter. I Bygning 208 får studerende også mulighed for at udfolde sociale fællesskaber, blandt andet i dansesalen eller fredagsbaren.

Læs mere i nyhedsbrev 1, som du finder på i højre side (hjemmeside) eller nedenfor (mobil), og se videoen nedenfor, hvor bygherre, underviser og rådgiver fortæller, hvordan de udfolder visionen om fremtidens læringsmiljø i Bygning 208.

Indblik i fremtidens læringsmiljø (Bygning 208). Film DTU/Kontraframe

Bygning 208 er en af de oprindelige specialbygninger tegnet af Eva og Nils Koppel. Bygningen er fra 1967 og rummer ca. 7.000 m2 bruttoareal. DTU renoverer og udvikler bygningen, så de oprindelige auditorier og holdlokaler bliver suppleret med laboratorier og Makerspaces og rum til gruppearbejde som Active Learning Classrooms, touchdown og brainstorm-områder. Foyeren, gangzoner og kælderetage bliver indrettet til uformelle studieområder og sociale aktiviteter som fredagsbar og dansesal. 

Fire nye typer læringsmiljøer 

Active Learning Classrooms (ALC) er holdlokaler, der inviterer til aktiv undervisning, hvor studerende og underviser samarbejder omkring et fagligt emne. ALC-lokaler er indrettet med runde gruppeborde med plads til 6 studerende, interaktive tavler og whiteboards, polstrede stole med hjul, AV system til lyd og billede (plug’n’play) og loftsmonteret belysning. Visualisering: DTU/NERD architects.
Makerspaces er undervisningslokaler indrettet til projektbaseret arbejde i grupper og eksperimenterede prototypefremstilling af enten digital eller analog art. Lokalerne er indrettet med mobile arbejdsborde, kontorstole på hjul, vaske og skabe til udstyr langs væggen, interaktive tavler, streamingmuligheder maskiner som f.eks. 3D printere, lasercutter, cuvetter. Visualisering: DTU/NERD architects.
Brainstorm-området er et åbent område, hvor grupper op til 6 personer kan sidde i et blødt, fleksibelt møblement og idégenerere sammen. Området har skrivetavler med spotbelysning, bløde siddemøbler, godt arbejdslys og mindre, lave arbejdsborde. Visualisering: DTU/Nerd Architects.
Touchdown-området giver plads til at uformelle møder i mindre grupper, hvor man kan stå eller sidde i kortere perioder. Området har dybe højborde, høje stole, koncenteret arbejdslys og skrivetavler. Visualisering: DTU/NERD architects.

Kontakt

Marianne Thorbøll

Marianne Thorbøll Projektleder / DGNB-Konsulent Bygninger Campus Service Mobil: 9351 1885

Per Steen Løje

Per Steen Løje Projektleder Campus Service Mobil: 2012 5220